Selasa, April 21, 2009

ASWAJA MTs/SMP 7
Semester Gasal
Bab I : Pondok Pesantren
Bab II : Kelahiran Nahdlatul Ulama
Bab III : Hakikat Nahdlatul Ulama
Semester Genap
Bab IV : Sistem Keorganisasian Nahdlatul Ulama
Bab V : Faham Keagamaan Nahdlatul Ulama
Bab VI : Pelaksanaan Shalat Jum’at
Bab VII : Pelaksanaan Shalat Hari Raya

ASWAJA MTs/SMP 8
Semester Gasal
Bab I : Nahdlatul Ulama dan Ahlussunnah
wal Jamaah
Bab II : Ahlussunnah wal Jamaah dan
Sistem Bermadzhab
Bab III : Amaliyah Nahdlatul Ulama
Semester Genap
Bab IV : Sikap Masyarakat Nahdlatul Ulama
Bab V : Khidmah Nahdlatul Ulama
Bab VI : Kebesaran NU dan Faktor Pendukungnya
ASWAJA MTs/SMP 9
Semester Gasal
Bab I : Firqah dalam Islam
Bab II : Sunnah dan Bid’ah
Bab III : Ukhuwah Nahdliyah
Semester Genap
Bab IV : Mabadi Khaira Ummah
Bab V : Prilaku Warga Nahdlatul Ulama

Senin, April 20, 2009

katalog


katalog harga :
1 Aqidah Akhlaq MI/SD 1 = Rp 7.500
2 Aqidah Akhlaq MI/SD 2 = Rp 9.000
3 Aqidah Akhlaq MI/SD 3 = Rp 9.500
4 Aqidah Akhlaq MI/SD 4 = Rp 9.500
5 Aqidah Akhlaq MI/SD 5 = Rp 11.000
6 Aqidah Akhlaq MI/SD 6 = Rp 9.000
7 Qur’an Hadits MI/SD 1 = Rp 10.500
8 Qur’an Hadits MI/SD 2 = Rp 10.500
9 Qur’an Hadits MI/SD 3 = Rp 9.500
10 Qur’an Hadits MI/SD 4 = Rp 8.500
11 Qur’an Hadits MI/SD 5 = Rp 8.500
12 Qur’an Hadits MI/SD 6 =Rp 10.500
13 Fiqih MI/SD 1 = Rp 7.000
14 Fiqih MI/SD 2 = Rp 8.000
15 Fiqih MI/SD 3 = Rp 9.500
16 Fiqih MI/SD 4 = Rp 7.000
17 Fiqih MI/SD 5 =Rp 7.000
18 Fiqih MI/SD 6 = Rp 7.500
19 Sejarah Keb. Islam MI/SD 3 = Rp 8.500
20 Sejarah Keb. Islam MI/SD 4 = Rp 7.500
21 Sejarah Keb. Islam MI/SD 5 = Rp 8.500
22 Sejarah Keb. Islam MI/SD 6= Rp 8.000
23 Bahasa Arab MI/SD 4= Rp 14.500

24 Bahasa Arab MI/SD 5 = Rp 15.000
25 Bahasa Arab MI/SD 6 = Rp 16.000
26 Aqidah Akhlaq MTs 7 = Rp 12.000
27 Aqidah Akhlaq MTs 8 = Rp 12.500
28 Aqidah Akhlaq MTs 9 = Rp 10.500
29 Qur’an Hadits MTs 7 = Rp. 12.500
30 Qur’an Hadits MTs 8 = Rp. 13.500
31 Qur’an Hadits MTs 9 = Rp. 12.000
32 Fiqih MTs 7 = Rp 13.000
33 Fiqih MTs 8 = Rp 11.000
34 Fiqih MTs 9 = Rp 12.000
35 SKI MTs 7= Rp 10.000
36 SKI MTs 8 = Rp 10.500
37 SKI MTs 9 = Rp 10.500
38 Aqidah Akhlaq SMP 7= Rp 10.500
39 Aqidah Akhlaq SMP 8 =Rp 10.500
40 Aqidah Akhlaq SMP 9 = Rp 10.000
41 Qur’an Hadits SMP 7 = Rp. 10.500
42 Qur’an Hadits SMP 8 = Rp 11.000
43 Qur’an Hadits SMP 9 = Rp 11.000
44 Fiqih SMP 7 = Rp 11.000
45 Fiqih SMP 8 = Rp 10.500
46 Fiqih SMP 9 = Rp 10.500
47 SKI SMP 7 = Rp 10.000
48 SKI SMP 8 = Rp 10.000
49 SKI SMP 9= Rp 10.000
50 Aqidah Akhlaq MA 10 = Rp 12.000
51 Aqidah Akhlaq MA 11 = Rp 10.500
52 Qur’an Hadits MA 10 = Rp. 10.500
53 Qur’an Hadits MA 11 = Rp 10.500
54 Qur’an Hadits MA 12= Rp. 10.500
55 Fiqih MA 10 = Rp. 11.000
56 Fiqih MA 11 = Rp. 11.000

57 Fiqih MA 12 Rp 13.500
58 SKI MA 12 Rp. 11.000
59 Aqidah Akhlaq SMA/SMK 10 Rp 10.000
60 Aqidah Akhlaq SMA/SMK 11 Rp 10.500
61 Aqidah Akhlaq SMA/SMK 12 Rp. 10.000
62 Qur’an Hadits SMA/SMK 10 Rp. 13.000
63 Qur’an Hadits SMA/SMK 11 Rp. 13.000
64 Qur’an Hadits SMA/SMK 12 Rp 10.500
65 Fiqih SMA/SMK 10 Rp 10.500
66 Fiqih SMA/SMK 11 Rp 12.000
67 Fiqih SMA/SMK 12 Rp 15.000
68 SKI SMA/SMK 10 Rp 10.000
69 SKI SMA/SMK 11 Rp 11.000
70 SKI SMA/SMK 12 Rp 10.000
71 Ke-NU-an MI/SD 4 Rp 15.000
72 Ke-NU-an MI/SD 5 Rp 17.000
73 Ke-NU-an MI/SD 6 Rp 12.000
74 Ke-NU-an MTs/SMP 7 Rp 9.500
75 Ke-NU-an MTs/SMP 8 Rp 9.500
76 Ke-NU-an MTs/SMP 9 Rp 9.500
77 Ke-NU-an MA/SMA/SMK 10 Rp 10.500
78 Ke-NU-an MA/SMA/SMK 11 Rp 10.500
79 Ke-NU-an MA/SMA/SMK 12 Rp 10.500

products MI/SD

PRODUCT'S


ASWAJA MI/SD 4


Bab I : Kelahiran Nahdlatul Ulama
Bab II : KH Hasyim Asy’ari
Bab III : KH Abdul Wahab Hasbullah
Bab IV : KH Bisri Syansuri
Bab V : Menghormati Al Qur’an
Bab VI : Menghormati Nabi Muhammad SAW
Bab VII : Menghormati para sahabat Nabi
Bab VIII : Menghormati ulama dan auliya
Bab IX : Nahdlatul Ulama
Bab X : Kepengurusan dalam jamiyah
Nahdlatul Ulama
Bab XI : Dzikir dan Doa

ASWAJA MI/SD 5


Bab I : Nilai Dasar Perjuangan Nahdlatul Ulama
Bab II : Sistem keorganisasian dalam Nahdatul Ulama
Bab III : Diba’an
Bab IV : Manaqiban
Bab V : Pujian
Bab VI : Wiridan
Bab VII : Muslimat Nahdlatul Ulama
Bab VIII : Gerakan Pemuda Ansor
Bab IX : Fatayat Nahdlatul Ulama
Bab X : IPNU dan IPPNU
Bab XI : KH Mas Alwi Abdul Aziz
Bab XII : KH Ridlwan Abdullah
Bab XIII : KH Abdul Wahid Hasyim
Bab XIV : Talqin
Bab XV : Ziarah Kubur


ASWAJA MI/SD 6

Bab I : Ahlussunnah Waljamaah
Bab II : Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyah
Bab III : Kepribadian Nahdlatul Ulama
Bab IV : Selamatan
Bab V : Istighasah
Bab VI : Perjuangan Nahdlatul Ulama diberbagai bidang
Bab VII : Ukhuwah Nahdliyah